ขยายวันรับสมัคร

12106804_10153741341117425_4907517231521734221_n

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการรับสมัคร

หลังจากสมัครในเว็บแล้ว จะได้รับรหัส ให้เขียนรหัสลงในใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลลงในสมัคร แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

กิจการนิสิต (ค่ายลานเกียร์ครั้งที่ 15)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)

ขั้นตอนการสมัคร ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 15

ขั้นตอนการสมัคร ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 15

  1. กรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด Submit เมื่อกด Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
  2. หลังกดปุ่ม Submit น้องจะได้รับรหัสลงทะเบียน LG-xxxxx ให้จดบันทึกรหัสเก็บไว้เพื่อนำไปกรอกในใบสมัคร
  3. หลังจากได้รับรหัสและจดบันทึกรหัสเป็นที่เรียบร้อย ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ และรอจนกว่าจะขึ้นว่าลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย
  4. น้องๆ จะพบลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร ให้น้องๆ พิมพ์ใบสมัครออกมา และตอบคำถามตามคำชี้แจงในใบสมัคร
  5. เมื่อกรอกเสร็จ ให้ส่งไปรษณีย์มาที่ “กิจการนิสิต (ค่ายลานเกียร์ครั้งที่ 15) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330″ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
  6. น้องๆ สามารถติดตามการประกาศต่างๆ ได้ทาง facebook และ larngearcamp.com

ถ้าพร้อมแล้ว สมัคร ได้เลยครับ

สำหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนในเว็บแล้ว และต้องการดาวน์โหลดใบสมัครอีกครั้ง สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ครับ
(ไฟล์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อาจใช้เวลารอโหลดไฟล์เล็กน้อย)
*** น้องๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บ ต้องลงทะเบียนในเว็บด้วยนะครับ ***

ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 15

02-F-F3

"มาค้นหาความเป็นวิศวกรในตัวคุณไปพร้อมกัน"